اخبار

نشست علمی ظرفیت شناسی کلام مأثور

به گزارش روابط عمومی انجمن کلام اسلامی حوزه، نشست علمی ” ظرفیت شناسی کلام مأثور” به همت انجمن ادیان و مذاهب اسلامی جامعه المصطفی(ص) و با همکاری انجمن کلام اسلامی حوزه  و گروه کلام اسلامی  جامعه المصطفی(ص) برگزار می گردد .